Εμβόλιμη Εξεταστική: Τι είναι και ποιους φοιτητές αφορά

Εξεταστική Φοιτητών: Η εμβόλιμη εξεταστική ή αλλιώς πτυχιακή εξεταστική είναι η εξεταστική (μικρής περιόδου) που δίνουν οι φοιτητές από το 8ο εξάμηνο και

πάνω (δλδ οι επί πτυχίω φοιτητές) αμέσως μετά το τέλος των Εξεταστικών Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου.

Πριν από τρία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας θεσμοθέτησε μόνιμα την διπλή εξεταστική των φοιτητών όμως με την προϋπόθεση ότι η κάθε Σχολή και συγκεκριμένα το κάθε Τμήμα μέσα από την συνέλευση των καθηγητών (δηλαδή την Γενική Συνέλευση Τμήματος) να αποφασίζει για την διεξαγωγή ή όχι της εξεταστικής αυτής.

Στις περισσότερες Σχολές η δυνατότητα αυτή δεν δίνεται πλέον στους φοιτητές και προσπαθούν μέσα από τα όργανα των φοιτητικών τους συλλόγων να πιέσουν για την επαναφορά της εμβόλιμης εξεταστικής.

Τι ορίζει η τελευταία διάταξη για την διπλή εξεταστική των φοιτητών:

«3. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι.».